لینک مستقیم فایل(دانلود متن کامل بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل)

دانلود متن کامل بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل|لینک مستقیم فایل|ام کِی|40204846|متن کامل بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل,متن بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل,متدولوژی های مبتنی بر عامل,بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل دانلود متن کامل بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مهندسی نرم­ افزار

بررسی تطبیقی متدولوژی­های مبتنی بر عامل

تعداد صفحات : 73 صفحه

مقدمه

با گسترش تکنولوژی اطلاعات و تغییر سریع سیستم­های اطلاعاتی و همچنین افزایش استفاده از سیستم­های غیر متمرکز همانند تلفن­های همراه و سیستم­های بر پایه وب ، استفاده از روشی موثر برای توسعه این سیستم­ها لازم به نظر می­رسد. دلایل زیادی برای علاقه به عاملها وجود دارد که مهمترینشان این مفهوم است که انها میتوانند با یکدیگر برای براورده نمودن اهدافشان همکاری نمایند و راه معمولی انتقال سیستمهای قدیمی به سیستمهای توزیعی امروزی مجهز کردن انها به عاملهاست، یعنی اینکه در طرف هرکدام عاملهایی گذاشته شود که توانایی ارتباط با یکدیگر را داشته باشند. به دلیل خصوصیات عامل­ها و تفاوت­های آنها با اشیاء ، روش­های شیءگرایی مورد استفاده جوابگو نیستند. به همین جهت استفاده از روش­های مهندسی مبتنی بر عامل ضروری به نظر می­رسد. برای استفاده از مهندسی نرم­افزار مبتنی برعامل بایستی متدولوژی را که بیانگر راهنمایی­هایی در این راستا باشد معرفی نمود.

در این سمینار هدف بررسی روش­های توسعه موثر مبتنی برعامل است، تا در نهایت بتوان متدولوژی مناسب برای حوزه کاربردی مد نظر انتخاب نمود. بر همین اساس چهارچوب سمینار در سه فصل ارایه می­گردد. در فصل اول به بررسی مفاهیم برنامه­نویسی شی­ءگرا و عامل می­پردازیم. سپس عامل­ها به طور کامل تشریح می­گردند. در فصل دوم مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل و متدولوژی­های موجود معرفی می­گردند. در فصل آخر متدولوژی­ها در یک چهارچوب خاص ارزیابی می­گردند.

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه­ ای بر عامل

1-1 برنامه نویسی شیءگرا

1-2 برنامه نویسی عاملگرا

1-2-1 عامل

1-2-2 محیط عامل

1-2-3 معماری عامل

1-2-4 ارتباطات و هماهنگی در عامل­ها

1-3 مقایسه عامل و شیء

1-4 رابطه برنامه نویسی سرویس­گرا و عاملگرا

فصل 2: مهندسی نرم­ افزار مبتنی بر عامل

2-1 مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل

2-1-1 فرایند توسعه

2-1-2 فرایند توسعه نرم افزار

2-1-3 مدل فرایند نرم افزاری

2-1-4 زبان مدل­سازی

2-1-5 متد

2-1-6 متدولوژی

2-2 متدولوژی COMOMAS.

2-3 متدولوژی MASCommonKADS

2-4 متدولوژی DESIRE

2-5 متدولوژی MASE

2-6 متدولوژی MASSIVE

2-7 متدولوژی GAIA

2-8 متدولوژی MESSAGE

2-9 متدولوژی TROPOS

2-10 متدولوژی ADELFE

2-11 متدولوژی INGENIAS

2-12 متدولوژی PASSI

2-13 متدولوژی PROMETHEUS

2-14 متدولوژی ROADMAP

2-15 متدولوژی OPM/MAS

2-16 متدولوژی AOR

2-17 متدولوژی ASPECS

2-18 تکامل متدولوژی­ها

فصل 3 : مقایسه متدولوژی­های مبتنی بر عامل

3-1 روش­های ارزیابی

3-2 چهارچوب ارزیابی

3-3 مقایسه متدولوژی­ها

3-3-1 مقایسه مدل فرایند و چرخه حیات

3-3-2 مقایسه پوشش مفهوم

3-3-3 مقایسه زبان مدل­سازی

3-3-4 مقایسه عمل­گرایی

3-3-5 مقایسه ابزار مدل­سازی

3-3-6 مقایسه ابزار پیاده­سازی

3-3-7 مقایسه عرضه در بازار

3-3-8 مقایسه جنبه ­های حمایتی

3-4 نتیجه گیری


مطالب دیگر:
تحقیق درباره مدل نظارت رشد آزادتحقیق درباره مديريتتحقیق درباره مديريت پروژهتحقیق درباره مديريت اخلاقــي در جـامعه اسلاميتحقیق درباره آموزه‏هايي از بهترين شركت‏هاي ناشناخته جهانيتحقیق درباره ضرورت و مشروعيت رهبرى از ديدگاه امام علىتحقیق درباره مديريت بازاريابيتحقیق درباره مديريت حافظهتحقیق درباره مدیریت دانش در سازمان ها و موسسات آموزشیتحقیق درباره مديريت دانش در سازمان هانگاهي به فلسفه هاي مديريت بازاريابيتحقیق درباره مديريت فروشتحقیق درباره مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌تحقیق درباره مديريت ماليتحقیق درباره مديريت و حسابداري در شهرداري هاتحقیق درباره مرگ و حالت احتضارتحقیق درباره مراحل توليد قندتحقیق درباره مريستمهاي رأسيتحقیق درباره مسجد تحقیق درباره مسئله انتظارتحقیق درباره مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساختتحقیق درباره مشاركت اجتماعي دانش آموزان وعوامل مؤثر بر آنتحقیق درباره مشروطه تحقیق درباره معراج پیامبر صلی الله علیه و آله در دیدگاه عقل و وحی و آثار تربیتی آنتحقیق درباره معراج